logotyp

Aktuality

Barevný týden

Barevný týden              V týdnu od 22.4. do 26.4.2024 pořádá školní družina

                                          BAREVNÝ TÝDEN

V tomto týdnu přijďte oblečení v barvách příslušného dne.

ORGINÁL MODEL KAŽDÝ DEN A VYHODNOCENÍ BODŮ ZA CELÝ TÝDEN

Bodové hodnocení bude každý den - za každý kus oblečení a doplňků.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZŠ a MŠ Sluhy
pro školní rok 2024/ 2025,
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Řádný termín zápisu proběhne
v pondělí 8. dubna 2024 od 14,00 do 17,00 hodin.
V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon) budou do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/ 2025 přijaté:

: děti narozené v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

: děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok

Zápis proběhne prezenčně.

Rodiče přinesou s sebou:

 • svůj občanský průkaz

 • rodný list dítěte + jeho kopii

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – vyplněnou a podepsanou 

 • případně Žádost o odklad povinné školní docházky 

 • pokud byl dítěti v loňském roce udělen odklad školní docházky, přinese rodič také rozhodnutí o povolení tohoto odkladu

Náhradní termín je stanoven na středu 10. dubna 2024 od 14,00 do 16,00 hodin.
Podrobnější informace najdete zde.
Oznámení o uzavření MŠ ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2023

Oznamujeme, že po dohodě a se souhlasem Obce Sluhy – zřizovatele školy, bude z důvodu stavebních úprav uzavřen provoz mateřské školy
 
ve čtvrtek  21. 12. 2023 od 12,15 hodin  a  v pátek  22. 12. 2023  celý den.
  
Od 23. 12. 2023 do 2. 1. 2024 je provoz mateřské školky uzavřen z důvodu vánočních prázdnin.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

☃ Vánoční jarmark ❄

☃ Vánoční jarmark ❄

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a všechny přátele školy
ve středu 20. prosince 2023 od 17,00 hodin
na malý školní vánoční JARMARK,
 který se bude konat na sále Kulturního střediska ve Sluhách.

 Jarmark bude zahájen v 17,00 hodin hudebním vystoupením žáků mateřské a základní školy.

Poté si budete moci u připravených prodejních stolů zakoupit drobné vánoční dekorace a dárky, které pro Vás vyrobily děti za pomoci paní učitelek.

Během jarmarku se můžete těšit na vystoupenítwirlingové skupiny dětípod vedením paní Soni Purmové.

S sebou si určitě přineste trochu vánočního cukroví nebo jiné dobroty. Pití (limo, kávu, čaj apod.) si budete moci zakoupit v hostinci. Na jarmarku bude možnost si posedět, popovídat si a společně si užít příjemnou předvánoční atmosféru.

Těšíme se na Vás!

 

❄ MŠ vánoční tvoření s rodiči ❄

Milí rodiče,
srdečně Vás zveme v úterý 12. 12. 2023 od 16 hodin
na vánoční tvoření rodičů s dětmi, které bude probíhat v přísálí místního kulturního střediska.
Děti Vás přivítají zpíváním koled a recitací básní.
Moc se těšíme na příjemně strávený předvánoční podvečer. 

❄ Rozsvěcení vánočního stromečku ❄

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Vás srdečně zve na rozsvěcení vánočního stromečku ve Sluhách,
které se bude konat v pátek 1. prosince 2023 od 18,00 hodin.

Vyjádření ke stávce dne 27. 11. 2023

Školské odbory vyhlásily na den 27. 11. 2023 celodenní výstražnou stávku.

Stávku jednohlasně podporujeme, avšak PROVOZ ŠKOLY ZŮSTANE ZACHOVÁN, a to primárně z důvodu nízkého věku dětí a žáků, nad kterými by bylo nutno ze strany rodičů zajistit dohled.

Více informací v souboru PDF Vyjádření ke stávce.

Pískování

Pískování

Třídní schůzky

Ve středu 15. 11. 2023 se budou od 17 hodin konat třídní schůzky. V 1. třídě jsou schůzky posunuty na 17, 30 h.


Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin


Oznamujeme, že po dohodě a se souhlasem Obce Sluhy – zřizovatele školy, bude z důvodu vánočních prázdnin uzavřen provoz mateřské školy ve dnech 23. prosince 2023 až 2. ledna 2024

Recyklohraní - Sběr drobného elektra

Recyklohraní - Sběr drobného elektra

V rámci projektu RECYKLOHRANÍ se naše škola aktuálně připojila k jednorázovému SBĚRU DROBNÉHO ELEKTRA. Do akce se zapojuje základní a také mateřská škola.

 Akce bude probíhat od pátku 13. října do čtvrtka 19. října 2023.

Společně s dětmi můžete do školy a školky přinést drobné vysloužilé či nefunkční elektrospotřebiče (pouze nerozebrané v kompletním stavu). Škola následně zajistí jejich odvoz. 

Další informace v sekci Plán akcí - Recyklohraní

Pozvánka na nedělní akci ČZS Sluhy

Pozvánka na nedělní akci ČZS Sluhy

První lekce kroužků

V prvním říjnovém týdnu nás čekají první lekce kroužků. 
Stále ještě jsou k dispozici volná místa a pokud nejste zcela rozhodnuti, mohou děti přijít na 1. lekci kroužku zdarma a činnost si vyzkoušet.
Více informací v sekci kroužky.

2. 10. 20231. lekce kroužku Keramika
3. 10. 20231. lekce kroužku Sebeobrana
5. 10. 20231. lekce kroužku Gymnastika
6. 10. 20231. lekce kroužku Míčové hry

☼ TŘÍDNÍ SCHŮZKA MŠ ☼


Ve čtvrtek 31. srpna od 17 hodin proběhne v budově MŠ třídní schůzka pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školku. 

⇨ Nové číslo školních novin ⇦


V sekci ŠKOLNÍ NOVINY naleznete nové už sedmé číslo školních novin.


⇨ Pozvánka na závěrečnou besídku ⇦


Srdečně Vás zveme na Závěrečnou besídku naší školy, 
která se uskuteční v úterý dne 27. června 2023 od 17,00 hodin na hřišti základní školy.
 
Žáci školy a školky si na besídku připravují písničky a krátká vystoupení, prvňáci budou pasováni na čtenáře, budeme se loučit s našimi nejstaršími páťáky a slavnostně přivítáme naše nové budoucí prvňáčky.
 
Těšíme se na Vás!


⇨ Výsledky zápisu do MŠ ⇦

Výsledky zápisu do MŠ jsou zveřejněny v sekci Zápis MŠ.

⇨ Ředitelské volno ⇦

Na úterý 9. 5. vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Sluhy
ředitelské volno
 z důvodu plánovaného celodenního přerušení dodávky vody v obci Sluhy.

✍ Výsledky zápisu do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 naleznete v sekci Zápis do 1. třídy!

✍ Řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

proběhne v týdnu od 2. 5. do 5. 5. 2023 v odpoledních hodinách od 14 do 17 hodin. 

Řádný zápis do naší mateřské školy proběhne formou osobní účasti rodiče
po předchozí telefonické domluvě a to v ředitelně školy.
Více informací naleznete zde.

☆ Třídní schůzky ☆

Vážení rodiče,
v úterý 18. 4. 2023 se od 17 hodin konají třídní schůzky. 

Sobotní akce: Ukliďme Sluhy

Sobotní akce: Ukliďme Sluhy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Vánoční jarmark

Základní škola a Mateřská škola Sluhy
Vás srdečně zve na malý školní vánoční jarmark v úterý 13. prosince od 17 hodin do obecního sálu v Hostinci pod Modřínem.
 Děti pro Vás vyrobily různé vánoční dárky a dekorace, které Vám předvedou a nabídnou ke koupi. Jarmark bude zahájen hudebním vystoupením našich žáků.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka
v pondělí 5. prosince 2022 dopoledne
tak jako každý rok, tak i letos nás ve školce a ve škole navštíví Mikuláš s čertem a anděly, aby nám z Knihy hříchů přečetl všechny naše dobré i špatné skutky a potěšil nás mikulášskou nadílkou.

Rozsvícení vánočního stromu ve Sluhách

Vážení rodiče a přátelé školy,
srdečně Vás zveme v pátek 25. listopadu 2022 v 18,00 hodin
na Rozsvícení vánočního stromu ve Sluhách, 
které pořádá Obec Sluhy.
Přijďte si s dětmi zazpívat známé koledy a užít si příjemné zahájení adventu.

Na setkání se těší žáci a zaměstnanci školy 
 
Pozvánka v příloze zde

Oznámení o uzavření MŠ v pátek 18. listopadu 2022

 
Ředitelka školy oznamuje uzavření provozu mateřské školy v pátek 18. listopadu 2022
z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí. 
V tento den nebude v provozu ani školní kuchyně.
Obědy budou žákům mateřské školy na pátek 18. 11. 2022 hromadně odhlášeny.
 
Mateřská škola bude znovu otevřena v pondělí 21. listopadu 2022.

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z provozně-organizačních důvodů
 
na pátek 18. listopadu 2022 pro žáky základní školy
 
ředitelské volno.
 
V tento den nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně ani provoz školní družiny. Obědy budou žákům základní školy na pátek 18. 11. 2022 hromadně odhlášeny.

Otevřené kroužky na 1. pololetí 2022/2023

Pondělí
12,45 – 13,45 – Keramika (pro 1. a 2. třídu) – Kateřina Laudová
13,55 – 14,55 – Keramika (pro 3., 4. a 5. třídu) – Kateřina Laudová
 
Úterý
14,30 - 15,30 - Florbal (pro všechny ročníky) – Prague Tigers
 
Čtvrtek
13,00 - 14,00 - Vědecké pokusy l – začátečníci (pro 1. a 2. třídu) - agentura krouzky.cz
14,10 - 15,10 - Vědecké pokusy ll  - pokročilí (pro 2., 3., 4. a 5. třídu) - agentura krouzky.cz
14,50 – 15,45 – Gymnastika (pro všechny ročníky) – Sára Hlaváčová

Výsledky doplňujícího zápisu do Mateřské školy

Výsledky zápisu naleznete v sekci Mateřská škola - Zápis MŠ 
Základní škola a Mateřská škola Sluhy

Sluhy 29, 250 63 p. Mratín
IČO: 70990883
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Telefon : tel. 736 701 351
Email: reditel@zsmssluhy.cz

Datová schránka:
dn9mshu
Domů
 • image 37
 • image 38
 • image 39
 • image 40
 • image 61
 • image 62
 • image 63
 • image 64
 • image 65

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign