logotyp

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz družiny

Základní informace o provozu školní družiny
ZŠ a MŠ Sluhy
ve školním roce 2023/ 2024

 

 1. Žák ZŠ Sluhy bude přihlášen do školní družiny po vyplnění a podepsání Přihlášky do školní družiny
     svým zákonným zástupcem.

 2. V Přihlášce do školní družiny uvede zákonný zástupce mimo své emailové adresy nejméně dva
     funkční telefonní kontakty na zákonné zástupce
.

 3. Výše poplatku za školní družinu je stanovena na 250 Kč za 1 měsíc (nezávisle na počtu dní docházky).
      Poplatek se hradí souhrnně za měsíce září až prosinec v částce 1000 Kč (= 4x250 Kč).
      Úhradu poplatku proveďte nejpozději do 10. září 2023.

 4. Souhrnnou platbu na měsíce leden až červen 2024 v částce 1500 Kč (=6x250 Kč) proveďte též
     převodem nejpozději do 15. ledna 2024 dle stejných náležitostí.

 5. Platby proveďte převodem na číslo účtu 2801311115/2010, nezapomeňte vždy uvést variabilní
     symbol dítěte
(stejný var. symbol jako u platby za stravné)!  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno
     a příjmení dítěte a účel platby (družina).

 6. Ranní provoz školní družiny: od 6,30 hodin do 8,00 hodin.
     Pro děti přihlášené do školní družiny je budova školy otevřena od 6,30 do 7,45 hodin.
     Od 7,45 do 8,00 je vchod budovy školy uzavřen.
     V 8,00 hodin je budova školy otevřena pro všechny děti a uzavírá se v 8,15 hodin, kdy začíná výuka.

 7. Po vstupu do školy je každý žák povinen se v šatně přezout a převléknout a bez prodlení odcházet
     do učebny družiny. V době epidemické situace je žák povinen po přezutí a převléknutí použít
     dezinfekční prostředek na ruce. Žák se nesmí zdržovat v jiných prostorách školy!

 8. Odpolední provoz školní družiny: od oběda do 17,10 hodin.
     Vyzvedávání a odchod žáka ze školní družiny je možný pouze v čase od oběda do 13,15 hodin a pak
     následně od 14,30 hodin do 17,10 hodin.
     V době od 13,15 do 14,30 hodin probíhá ve školní družině řízená výchovně-vzdělávací činnost, v této
     době si rodiče děti nevyzvedávají!

 9. Přesný čas odchodu žáka ze ŠD uvede zákonný zástupce v Přihlášce na začátku školního roku
     do tabulky Záznam o uvolnění dítěte ze ŠD.

10. Má-li být dítě uvolněno dříve než v hodinu určenou v přihlášce a odchází-li samo, musí se prokázat
      písemným prohlášením rodičů - Uvolněnka ze školní družiny, které obsahuje jméno a příjmení
      dítěte, datum a čas odchodu a čitelný podpis zákonného zástupce (týká se především starších
      žáků). Telefonická žádost  je nepřípustná. Toto písemné prohlášení rodičů se ve škole zakládá.

11. Vydání dítěte ze školní družiny jiné osobě než zákonnému zástupci bude povoleno pouze na
       základě písemné žádosti rodičů - Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny, které může
       zákonný zástupce vyplnit již na začátku školního roku. Tato písemná žádost se ve škole  zakládá.
       Pedagogický pracovník je oprávněn v případě potřeby požadovat po zmocněnci prokázání totožnosti.

BAREVNÝ TÝDEN

BAREVNÝ TÝDEN
Základní škola a Mateřská škola Sluhy

Sluhy 29, 250 63 p. Mratín
IČO: 70990883
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Telefon : tel. 736 701 351
Email: reditel@zsmssluhy.cz

Datová schránka:
dn9mshu
Domů
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40
  • image 61
  • image 62
  • image 63
  • image 64
  • image 65

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign