logotyp

Plavání

Plavecký výcvik žáků – duben, květen a červen 2022

Plavecký výcvik žáků bude probíhat v Plavecké škole v bazénu v Neratovicích.

Plavání je pro žáky povinné, je to součást výuky tělesné výchovy.

 

1. a 2. třída + předškoláčci MŠ

Lekce plavání se budou konat v těchto dnech:
pondělí 2.5., 16.5., 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 20.6., 27.6. (celkem 8 lekcí).

Výuka v bazénu bude probíhat od 8,50 do 9,35 hodin.
Odjezd od školy objednaným autobusem bude v 8,15 hodin, návrat do školy předpokládáme v 10,15 hodin.

 

3., 4. a 5. třída

Lekce plavání se budou konat v těchto dnech:

čtvrtek 28.4., 5.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6., 23.6. (celkem 8 lekcí).

Výuka v bazénu bude probíhat od 11,20 do 12,05 hodin.

Odjezd od školy objednaným autobusem bude v 10,40 hodin, návrat do školy předpokládáme v 12,45 hodin.

 

Pozor, v týdnu od 9. 5. jsou žáci základní školy na škole v přírodě a výuka plavání v tomto týdnu neprobíhá. Je předběžně domluveno, že nám plavecká škola poskytne náhradní termín.

Pedagogický doprovod budou zajišťovat paní učitelky ze školy a z mateřské školky.

Výuku plavání hradí škola.

Doprava

Dopravné autobusem hradí rodiče.

Částku ve výši 600 Kč uhraďte do 22. dubna. Tato platba je závazná.

Rodiče žáků MŠ – na účet Konto dítěte MŠ č. 2402032266 / 2010.

Rodiče žáků ZŠ  –  na účet Konto dítěte ZŠ č. 2701864804 / 2010.

Do poznámky napište PLAVÁNÍ a jméno a příjmení dítěte. Přeplatek bude rodičům vyúčtován po ukončení kurzu.

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žáka

Nejpozději do 29. dubna 2022 odevzdají rodiče své třídní učitelce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žáka. Žáci, kteří jedou na školu v přírodě, využijí stejný lékařský posudek i na plavání. Rodiče tedy nemusejí pro potvrzení dvakrát, ale stačí jednou, vyplněný a potvrzený formulář si ve škole nakopírujeme (ve formuláři do tabulky č. 2 Účel vydání posudku si napište Škola v přírodě a Plavání).

V případě, že se žák  nemůže účastnit plavání ze závažných zdravotních důvodů, musí rodič podat Žádost o uvolnění z plavání ředitelce školy a doložit potvrzení od lékaře.

 Omluvenky

V ojedinělých případech, pokud se žák nebude moci zúčastnit některé lekce z důvodu zdravotní indispozice,  bude žák ve škole pod dohledem pověřeného pedagoga plnit zadané úkoly.  Po návratu třídy z plavání se zařadí do svého kolektivu. Důvod omluvy z  lekce plavání sdělí rodiče písemně emailem třídní učitelce.

 Potřeby s sebou

Na každou lekci plavání budou mít děti s sebou: batůžek, igelitovou tašku, plavky, ručník (označený jménem), koupací čepici (na čele tiskacími písmeny viditelně jméno dítěte), mýdlo nebo sprchový gel, pití.

Všechny děti, které mají dlouhé vlasy,  je musí mít svázané gumičkou.

Děti mohou mít do sprch a k bazénu čistou obuv vhodnou do mokrého prostředí.

Na plavecký výcvik je dětem zakázáno nosit cenné předměty, např. mobil, náušnice, hodinky, řetízky apod. Škola ani zaměstnanci bazénu nezodpovídají za případnou ztrátu těchto předmětů.

 

Další informace
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) stanoví jako součást obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova i plavání, které je zařazeno jako učivo.

Podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb. ze dne 29. června 2012 škola uskutečňuje výuku v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně.

Základní škola a Mateřská škola Sluhy

Sluhy 29, 250 63 p. Mratín
IČO: 70990883
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Telefon : tel. 736 701 351
Email: reditel@zsmssluhy.cz

Datová schránka:
dn9mshu
Domů
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign