logotyp

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Oznámení o výši školného v mateřské škole od 1. 9. 2024

Vážení rodiče,
 
dle usnesení č. 6 obecního zastupitelstva obce Sluhy ze dne 5. 6. 2024
schválilo zastupitelstvo obce výši školného v mateřské škole Sluhy pro školní rok 2024/ 2025 ve výši 950 Kč měsíčně.
 
Doposud byla výše měsíční úplaty stanovována podle daných pravidel ředitelkou školy.
Od 1. ledna 2024 došlo v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely
od 1. 9. 2024 nově stanovuje v těchto školách a školských zařízeních výši úplaty zřizovatel školy.
 
Školné ve výši 950 Kč budou rodiče zasílat opět na účet mateřské školy č. 2101311114 / 2010 jako tomu bylo doposud, do 20. dne předchozího měsíce.
Předškoláci školné neplatí.
 
Nárok na osvobození od úplaty v mateřských školách mají rodiny, které pobírají přídavek na dítě.
O osvobození od úplaty může zákonný zástupce žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. V této souvislosti je zákonný zástupce povinen škole bezodkladně oznámit, pokud přestane přídavek pobírat. 
 
Děkuji.
 
S pozdravem

Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
ZŠ a MŠ Sluhy 
 
tel: 736 701 351

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sluhy rozhodla na základě podaných žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v souladu s právními předpisy § 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon),
se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) a s přihlédnutím ke kritériím stanoveným pro přijetí k předškolnímu
vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Sluhy od 1. 9. 2024, takto:

Uchazeč:

321 přijat/a
322 přijat/a
327 přijat/a
328 přijat/a
336 přijat/a
337 přijat/a

323 nepřijat/a
324 nepřijat/a
325 nepřijat/a
326 nepřijat/a
332 nepřijat/a
333 nepřijat/a
334 nepřijat/a
335 nepřijat/a

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává
u ředitelky Základní školy a Mateřské školy Sluhy a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

Informace pro zákonné zástupce přijatých dětí - rozhodnutí o přijetí Vám nebudou zaslána poštou,
tímto vyvěšením se považují kladná rozhodnutí za zveřejněná.
V písemné podobě si mohou zákonní zástupci tato rozhodnutí vyzvednout v mateřské škole u zástupkyně ředitelky.

Informace pro zákonné zástupce nepřijatých dětí - rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána v listinné podobě zákonným
zástupcům poštou na doručenku.

Datum zveřejnění: 30. 5. 2024

Mgr. Kateřina Rychlá v.r,
ředitelka školy

Poděkování paní Ivě Novákové

Děkujeme paní Bc. Ivě Novákové z Mratína za krásné divadelní kostýmy pro děti, které věnovala naší mateřské škole.

Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin


Oznamujeme, že po dohodě a se souhlasem Obce Sluhy – zřizovatele školy, bude z důvodu vánočních prázdnin uzavřen provoz mateřské školy ve dnech 23. prosince 2023 až 2. ledna 2024

Kroužek tanečků

Kroužek tanečků v mateřské školce bude otevřen!
První lekce se bude konat v úterý 3. 10. 2023 od 15,00 hodin do 15,45 hodin v herně školky.
Kroužek bude probíhat přímo ve školce. Po skončení kroužku si rodiče vyzvednou své dítě ve školce jako obvykle.
Pokud budete mít zájem se ještě přihlásit, kontaktujte, prosím, přímo paní lektorku Sáru Hlaváčovou na emailu  sarus.hlavacova@gmail.com.

Třídní schůzka


Ve čtvrtek 31. srpna 2023 od 17,00 proběhne v budově MŠ třídní schůzka pro rodiče dětí z mateřské školky.


Poděkování panu Michalu Jurkovi

za krásné nové dřevěné stolečky pro děti.

MOC DĚKUJEME ☺ !

Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

Oznamujeme, že po dohodě a se souhlasem Obce Sluhy – zřizovatele školy,
bude z důvodu vánočních prázdnin uzavřen provoz mateřské školy
ve dnech 23. prosince 2022 až 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Základní škola a Mateřská škola Sluhy

Sluhy 29, 250 63 p. Mratín
IČO: 70990883
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Telefon : tel. 736 701 351
Email: reditel@zsmssluhy.cz

Datová schránka:
dn9mshu
Domů
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40
  • image 61
  • image 62
  • image 63
  • image 64
  • image 65

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign