logotyp

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
pro školní rok 2024/ 2025,
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) budou do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/ 2025 přijaté:

 1. děti narozené v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 

 2. děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok

 

Řádný termín zápisu proběhne v pondělí 8. dubna 2024 od 14,00 do 17,00 hodin.
Zápis proběhne prezenčně.
Náhradní termín je stanoven na středu 10. dubna 2024 od 14,00 do 16,00 hodin.

Rodiče přinesou s sebou:

 • svůj občanský průkaz

 • rodný list dítěte + jeho kopii

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – vyplněnou a podepsanou 

 

 • případně Žádost o odklad povinné školní docházky 

 • pokud byl dítěti v loňském roce udělen odklad školní docházky, přinese rodič také rozhodnutí o povolení tohoto odkladu

Pokud se rodiče nemohou k zápisu dostavit ve stanoveném termínu, nechť kontaktují
ředitelku školy na emailu reditel@zsmssluhy.cz.
Nemáte-li doma možnost tisku či kopírování, potřebné formuláře k vyplnění dostanete na místě.

 

Jak zažádat o odklad povinné školní docházky

 • Žádost o odklad povinné školní docházky

 • Doporučení o odkladu ze školského poradenského zařízení (PPP či SPC)

 • Doporučení o odkladu od pediatra nebo odborného lékaře

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z PPP či SPC
a doporučení od dětského nebo odborného lékaře.
O odklad povinné školní docházky je možné požádat ředitelku školy nejpozději do 30. 4. 2024.
Doporučení z PPP či SPC a doporučení od lékaře je nutné dodat ředitelce školy nejpozději do 31. 5. 2024.
Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.
Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.
Rozhodnutí vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy  nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Sluhy, Sluhy 29, 250 63 p. Mratín. 

 

Základní škola a Mateřská škola Sluhy

Sluhy 29, 250 63 p. Mratín
IČO: 70990883
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Telefon : tel. 736 701 351
Email: reditel@zsmssluhy.cz

Datová schránka:
dn9mshu
Domů
 • image 37
 • image 38
 • image 39
 • image 40
 • image 61
 • image 62
 • image 63
 • image 64
 • image 65

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign