logotyp

Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

spolupráce Vás rodičů je pro vaše děti, pro nás a naši práci zcela nezbytná!

MOTTO: "Pomoz mi, abych to dokázal sám." 

Provoz naší školky
je od 7,00 do 16,30 hodin.
Rodiče přivádějí dítě do školky včas, nejpozději do 7,55 hodin, aby v 8,00 hodin mohla být zahájena výchovně vzdělávací činnost. Rodiče přivádějí dítě do školky čisté a upravené, oblečené přiměřeně ročnímu období a denním teplotám. Oblečení a obuv musí být pohodlné, netísnit, aby šlo snadno oblékat, rozepínat a zavazovat.

Rodiče předávají do mateřské školy dítě paní učitelce zdravé, bez zjevného projevu nemoci (s ohledem na zdraví ostatních dětí).

V poledne po obědě odcházejí děti od 12,00 – 12,15 hodin.
Odpoledne po spaní odcházejí děti od 14,30 – 16,30 hodin.

Co potřebují děti do mateřské školy (Vše prosíme podepsat!)
Pro pobyt ve třídě:
: bačkůrky s pevnou patou podepsané, takové, aby si je dítě dokázalo samo obout, ne pantofle ani crosky
: volné pohodlné oblečení do třídy na hraní, které si dítě dokáže samo svléknout a obléknout – tričko,
  tepláčky, legíny
: náhradní spodní prádlo, ponožky, tepláky, triko, kraťasy (zůstává ve skříňce)
: pyžamko
: 2 ramínka do šatní skříňky

Pro pobyt venku:
: volné pohodlné oblečení na ven dle aktuálního počasí, které si dítě dokáže samo svléknout a obléknout (jiné než do třídy). V chladných obdobích jsou vhodné spodní termovrstvy, nepromokavé materiály, softshell apod.
: obuv na zahradu, na písek, na vycházky dle aktuálního počasí
: holinky (zůstávají ve skříňce)
: pláštěnka
: pokrývka hlavy podle ročního období (zůstává ve skříňce)
: v zimě palcové rukavice, prstové pouze pokud je dítě zvládne obléknout

Omlouvání dětí
Rodiče omlouvají nepřítomnost dětí osobně, emailem nebo telefonicky včetně délky a důvodu nepřítomnosti učitelce předem.
V případě náhlého onemocnění či nepřítomnosti je potřeba omluvit dítě telefonicky formou SMS v co nejkratší možné době, ráno nejdéle do 7,30 hodin. U infekčních nemocí je povinnost nahlásit ve školce i název nemoci. Do SMS zprávy je nutné napsat celé jméno a příjmení dítěte, důvod absence a předpokládanou délku nepřítomnosti.
Nepřítomnost dítěte předškoláka rodič navíc písemně omlouvá pomocí formuláře Omluvný list z předškolního vzdělávání, ve kterém je povinen uvést důvod absence.

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy?

1. Znát své jméno a příjmení a reagovat na ně.

2. Umět si říci, co chce nebo potřebuje.

3. Umět si říci, že potřebuje na záchod!!!

4. Samostatně zvládnout osobní hygienu, dítě umí použít WC, spláchnout, používat WC papír.

5. Umýt si ruce mýdlem a utřít si ruce do ručníku.

6. Svléknout se a obléknout se s dopomocí.

7. Poznat své oblečení a svou obuv. Je dobré dítěti ráno při oblékání říkat, co má právě na sobě, a jaké s sebou bude mít náhradní oblečení.

8. Umět nazouvat a vyzouvat obuv.

9. Vysmrkat se a používat kapesník.

10. Samostatně se najíst lžící a při jídle sedět u stolu.

11. Umět pít z hrnečku a skleničky.

12. Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku.

13. Umět drobné úklidové práce - uklidit si hračky, srovnat si oblečení.

14. Reagovat na pokyny dospělého.

15. Umět se odloučit od rodičů.

Informace k adaptačnímu procesu

1. Mějte trpělivost – naším společným cílem je, aby bylo dítě ve školce spokojené.

2. Počítejte s tím, že než dítě vydrží ve školce celý den, může to trvat několik dní. Adaptace probíhá u každého dítěte jinak. První den v MŠ je dítě „na zkušenou“ zhruba 2 hodiny. Další dny uzpůsobujeme délku pobytu podle průběhu adaptace, domlouvejte se s paní učitelkou.

3. V zájmu dítěte je vhodné vyzvedávat dítě ze školky prvních 14 dní docházky po obědě, tj. od 12,00 do 12,15 hodin. V dopoledních hodinách se dítě postupně seznamuje s prostředím a režimem školky, se zaměstnanci školky a s kolektivem dětí.

4. Stravování si přihlašujte a odhlašujte individuálně podle průběhu adaptace na www.strava.cz .

5. O důležitých věcech informujte paní učitelku osobně.

6. Přítomnost rodičů v začátcích docházky do MŠ je možná. Domluvte se přímo s paní učitelkou. Pobyt rodiče ve třídě se podle potřeby dítěte může opakovat.

7. Každé dítě si může přinést do školky malého plyšáčka. Dětem známé předměty pomáhají usnadnit adaptaci.

8. Pokud adaptace neprobíhá standardně a dítě si nemůže zvyknout - pláče po delší dobu pobytu, stýská si nebo odmítá stravu, může být adaptační období citlivě přizpůsobeno, například po hodinách či s rodiči ve třídě.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku - co by mělo dítě umět, než půjde do školy
k přečtení zde... (dokument MŠMT).

Školné
Platbu ve výši 950 Kč měsíčně platí rodiče vždy do 20. dne předešlého měsíce (např. na září je potřeba platbu odeslat od 20. 8.).
V měsíci červenci se platí poměrná část za počet dní, kdy bude školka v provozu. Za měsíc srpen se školné neplatí.
Od školného jsou osvobozeny děti rok před nástupem do školy (předškoláci), děti s odkladem povinné školní docházky a děti, jejichž rodina pobírá příspěvek na dítě.
Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet č. 2101311114 / 2010. Doporučujeme rodičům, aby si založili trvalý příkaz. Platbu nezapomeňte označit jménem a příjmením dítěte a určeným variabilním symbolem.
Pokud platíte za dvě děti, platby, prosíme, neslučujte a plaťte za každé dítě zvlášť (platí i pro ostatní platby).

Stravné
Ceny se od září 2024 nezvedají, zůstávají stejné jako loni!

: stravné pro žáky mš (3-6 let) = 920 Kč za jeden měsíc

: stravné pro žáky mš (7 let) = 1.080 Kč za jeden měsíc

Doporučujeme rodičům, aby si zřídili trvalý příkaz na danou částku k 20. dni předcházejícího měsíce.

První platbu na stravné pošlete na účet číslo 2601311110/ 2010 do 20. srpna.

Platbu nezapomeňte označit jménem a příjmením dítěte a určeným variabilním symbolem.
Pokud platíte za dvě děti, platby, prosíme, neslučujte a plaťte za každé dítě zvlášť (platí i pro ostatní platby).

Odhlášení nebo přihlášení stravy provádí rodič nejpozději den předem do 20,00 hodin.
První den při neomluvení dítěte z docházky v MŠ nebo první den nemoci mají rodiče právo odnést si dotované jídlo v jídlonosiči, který si sami přinesou do školní jídelny. Výdej jídlonosičů probíhá v době od 11,15 do 11,45 hodin.
Na konci školního roku se bez vyžádání peníze nevrací a automaticky zůstávají v systému pro další školní rok. To neplatí při ukončení docházky, kdy se pak peníze vrací automaticky.

Dotazy ohledně stravného směřujte na pana vedoucího školní jídelny.

 Aktualizovaný Řád školní jídelny najdete na stránkách školy.

Přihlášku do školní jídelny pro nové žáky najdete ke stažení na stránkách školy.

 

Konto dítěte MŠ

Tyto peníze jsou určeny na výlety, divadla, výukové programy nebo spotřební výtvarný materiál.

Rodiče nejprve vysloví s platbou písemný souhlas. Jednorázovou platbu 1.500 Kč pošlou na účet číslo 2402032266/ 2010 do 10. září.

U každého jednotlivého žáka vede škola během školního roku jeho konto = přehled výdajů.

Vyúčtování provádí škola vždy k 30. červnu. Zůstatky jsou rodičům vráceny na jejich účet v měsíci červenci.

 

Důležité emailové adresy:

mateřská škola:  ms@zsmssluhy

vedoucí školní jídelny:  jidelna@zsmssluhy

ředitelka školy: reditel@zsmssluhy

 

Telefonický kontakt

do školky 736 753 748

ředitelka školy 736 701 351

vedoucí školní jídelny 736 753 744

 

Základní škola a Mateřská škola Sluhy

Sluhy 29, 250 63 p. Mratín
IČO: 70990883
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Telefon : tel. 736 701 351
Email: reditel@zsmssluhy.cz

Datová schránka:
dn9mshu
Domů
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40
  • image 61
  • image 62
  • image 63
  • image 64
  • image 65

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign