logotyp

Zápis MŠ

Řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

PROBĚHNE VE DNECH 6. 5. a 7. 5. 2024
od 10 do 14 hodin.

Řádný zápis do naší mateřské školy ve Sluhách proběhne formou osobní účasti rodiče a dítěte
v mateřské škole na adrese Sluhy čp. 5.

Ve školním roce 2024/2025 budou přijaty děti do naplnění kapacity mateřské školy Sluhy
podle Rejstříku MŠMT. Přijímací řízení proběhne podle daných kritérií.

V případě, že si rodiče nejsou jistí nástupem svého dítěte do mateřské školy a mají možnost být s dítětem
ještě další rok doma, prosíme, učiňte tak. Dítě je pro MŠ zralé nejdříve ve 3 letech, některé děti
až ve 4 letech. Nutným předpokladem je, že bude dítě zvládat hygienické návyky (do MŠ již není možné
chodit s plenkami). Všem nově přijatým dětem se stanovuje zkušební pobyt v mateřské škole v maximální
délce 3 měsíce.

K zápisu se rodiče/ zákonní zástupci dostaví s těmito doklady:

 • 1. kompletně vyplněná Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • 2. doklad o stanoveném povinném očkování dítěte
 • 3. občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • 4. rodný list dítěte

Formulář najdete ke stažení níže.

Vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

Ředitelka školy vydá ode dne 6. 5. 2024 do 30ti dní rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným
registračním číslem, a to jak na webových stránkách školy, tak vylepením na vstupu do mateřské školy
po dobu 15 dní. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k
předškolnímu vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude k vyzvednutí v ředitelně školy.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodiče vyzvednou osobně v ředitelně školy nebo bude zasláno datovou
schránkou nebo poštou.
Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí v ředitelně školy.

Informační rodičovská schůzka k nástupu nových dětí do MŠ proběhne dne 17. 6. 2024 od 17,00 hodin
v mateřské škole.

V případě dalších dotazů pište na email: reditel@zsmssluhy.cz


Základní škola a Mateřská škola Sluhy

Sluhy 29, 250 63 p. Mratín
IČO: 70990883
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Rychlá
ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací
ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Telefon : tel. 736 701 351
Email: reditel@zsmssluhy.cz

Datová schránka:
dn9mshu
Domů
 • image 37
 • image 38
 • image 39
 • image 40
 • image 61
 • image 62
 • image 63
 • image 64
 • image 65

Created by © 2021 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign